kwalifikacja wojskowa - kwiecień 2014

 

Kwalifikacja wojskowa mężczyzn z terenu Gminy Godów przeprowadzona będzie w dniach od 07.04.2014 do 08.04.2014 (poniedziałek i wtorek) w Wodzisławiu Śląskim ? Wilchwy, ul. Armii Ludowej 1 (w budynku przychodni na Osiedlu 1 Maja).  Z rocznika podstawowego 1995 z terenu Gminy Godów przewiduje się stawiennictwo 62 mężczyzn.

Pouczenie

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia komisji dowód osobisty, w uzasadnionych przypadkach ? inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, w przypadku braku możliwości stawienia się w terminie określonym w wezwaniu - dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się; komisji lekarskiej przedstawia posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku, fotografię o wymiarach 3x4 cm, bez nakrycia głowy oraz dokument potwierdzający poziom wykształcenia okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Ponadto, na potrzeby ewidencji wojskowej osoba stawiająca się przedstawia potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji, lub pobieranie nauki.

Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przedstawia dowód osobisty, a w przypadku braku możliwości stawienia się w terminie określonym w wezwaniu - dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się, komisji lekarskiej przedstawia posiadaną dokumentację medyczną w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej, a wojskowemu komendantowi uzupełnień wojskowy dokument osobisty.

Wójt wyznacza osobie inny termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej niż określony w wezwaniu, jeżeli osoba ta z ważnych przyczyn nie może stawić się w określonym terminie i zawiadomi o tym wójta do dnia, w którym obowiązana była stawić się do kwalifikacji wojskowej, oraz przedstawi dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się.