Pogotowie przeciwpowodziowe

pogotowie

W związku z intensywnymi opadami atmosferycznymi w regionie, prognozowaną niekorzystną sytuacją hydrologiczną w dorzeczu górnej Odry oraz rejonach górskich rzeki Olzy oraz pojawieniem się ryzyka wystąpienia wód z koryt rzek ? dopływów Olzy na terenie Gminy Godów, w dniu 16.05.2014 o godzinie 07:30 Wójt Gminy Godów wprowadził na terenie Gminy Godów stan pogotowia przeciwpowodziowego, do odwołania.

 

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego