Odwołanie pogotowia przeciwpowodziowego

W związku z ustaniem intensywnych opadów atmosferycznych w regionie, obniżeniem poziomu rzek w dorzeczu górnej Odry oraz rejonach górskich rzeki Olzy i obniżeniem poziomu rzek na terenie Gminy Godów, Wójt Gminy Godów zarządzeniem nr 0050.95.2014.ZK odwołał z dniem 19 maja o godzinie 7:00 stan pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Godów.