Kwalifikacja wojskowa

wojsko

Zbliża się termin kwalifikacji wojskowej dla mężczyzn oraz wybranych kobiet z terenu Gminy Godów

 

Kwalifikacja wojskowa mężczyzn z terenu Gminy Godów urodzonych w 1996 roku oraz osób urodzonych w latach 1991-95, którzy nie zgłosili się jeszcze do kwalifikacji wojskowej przeprowadzona zostanie w dniach:

17.03.2015
18.03.2015
19.03.2015
23.03.2015

26.03.2015 - kobiety

Miejsce kwalifikacji ? siedziba PKL, Wodzisław Śląski, Wilchwy, ul. Armii Ludowej 1

Stawiennictwo w godzinach od 10:00 ? do 11:00.


POUCZENIE

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia dowód osobisty, w uzasadnionych przypadkach - inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, w przypadku braku możliwości stawienia się w terminie określonym w wezwaniu - dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się; komisji lekarskiej przedstawia posiadaną dokumentację medyczną w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku, fotografię o wymiarach 3x4 cm, bez nakrycia głowy oraz dokument potwierdzający poziom wykształcenia okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Ponadto na potrzeby ewidencji wojskowej osoba stawiająca się przedstawia potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji, lub pobieranie nauki.

Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przedstawia dowód osobisty, a w przypadku braku możliwości stawienia się w terminie określonym w wezwaniu - dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się, komisji lekarskiej przedstawia posiadaną dokumentację medyczną w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej, a wojskowemu komendantowi uzupełnień wojskowy dokument osobisty.

 

Co to jest kwalifikacja wojskowa?