UWAGA! Wysokie stężenie ozonu

ozon

Upały i częste wyładowania atmosferyczne sprzyjają pojawieniu się wysokiego stężenia ozonu przy powierzchni ziemi. W najbliższych dniach stężenie ozonu troposferycznego na całym terenie woj. śląskiego może utrzymywać się powyżej wartości docelowej 120 mikrogramów na metr sześc. powietrza.

Najwyższe stężenie ozonu można obserwować przy małym lub umiarkowanym zachmurzeniu. Naturalnym źródłem ozonu w dolnych warstwach atmosfery są wyładowania atmosferyczne.

Zagrożenia

Wysokie stężenie ozonu przy powierzchni ziemi jest niebezpieczne ze względu na właściwości utleniające tego gazu. Zachodzące w atmosferze reakcje z jego udziałem sprzyjają powstawaniu tzw. wolnych rodników, przyspieszających procesy starzenia komórek i niebezpiecznych ze względu na właściwości rakotwórcze. Ozon uszkadza liście roślin, a także - ze względu na utlenianie - przyspiesza niszczenie materiałów, m.in. tekstyliów i gumy. Zbyt wysokie stężenie ozonu jest niebezpieczne dla zdrowia i skutkuje:
1) przyspieszeniem starzenia się komórek,
2) zaburzeniami funkcji układu oddechowego (kaszel i trudności w głębokim oddychaniu, może nasilić objawy astmy, wywołać zapalenie płuc),
3) zmniejszeniem się zdolności wchłaniania tlenu,
4) podrażnieniem oczu,
5) pojawieniem się bólu głowy.
6) ogólnie złym samopoczuciem i zaostrzeniem dolegliwości chorobowych.

Zaleca się pozostanie w domach i ograniczanie przebywania na powietrzu w ciągu dnia, zwłaszcza popołudniami ? dotyczy to szczególnie osób starszych, chorych i dzieci.