Ćwiczenia RENEGADE-SAREX 18/II

renegade.1

Na podstawie § 10 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r. poz. 96), Wójt Gminy Godów informuje, w dniach 14-15 listopada 2018 r. (termin zapasowy – 16.11.2018 r.) Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje krajowe ćwiczenie RENEGADE-SAREX 18/II.

 

Elementami przedsięwzięcia będą zdarzenia dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.

 

renegade.2

Podczas ćwiczenia odbędzie się również trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego może wystąpić konieczność uruchomienia na terenie Gminy Godów syren alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania alarmu. W ramach treningu emitowany będzie dźwięk modulowany trwający trzy minuty - oznaczający ogłoszenie alarmu oraz dźwięk ciągły trwający trzy minuty - oznaczający odwołanie alarmu. Alarmowanie będzie miało miejsce tylko w lokalizacjach znajdujących się na trasie ewentualnego przelotu statku powietrznego, tak więc tylko w części powiatów i miast na prawach powiatu.