Ćwiczenia RENEGADE-SAREX 17/I

renegade.1

Na podstawie § 10 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r. poz. 96), Wójt Gminy Godów informuje, że w dniach 6-8 czerwca 2017 r. (od wtorku do czwartku) Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje krajowe ćwiczenie RENEGADE-SAREX 17/I.

 

Elementami przedsięwzięcia będą zdarzenia dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej. W trakcie trwania ćwiczenia Ośrodki Dowodzenia i Naprowadzania (ODN) będą emitować sygnały zgodne z trasą przelotu podejrzanego statku.

 

renegade.2

Podczas ćwiczenia odbędzie się również trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego może wystąpić konieczność uruchomienia na terenie Gminy Godów syren alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania alarmu. W ramach treningu emitowany będzie dźwięk modulowany trwający trzy minuty - oznaczający ogłoszenie alarmu oraz dźwięk ciągły trwający trzy minuty - oznaczający odwołanie alarmu. Alarmowanie będzie miało miejsce tylko w lokalizacjach znajdujących się na trasie ewentualnego przelotu statku powietrznego, tak więc tylko w części powiatów i miast na prawach powiatu województwa śląskiego.