Lokalizacja

ANAKONDA 16 v Regionalne Ćwiczenie Obronne 16

anakonda.2016

ANAKONDA-16 jest szóstą edycją ćwiczenia, trzecią w wymiarze międzynarodowym z udziałem przedstawicieli sił zbrojnych 24 państw sojuszniczych i partnerskich. Ćwiczenie jest najważniejszym przedsięwzięciem szkoleniowym Sił Zbrojnych RP w 2016 r i prowadzone jest w dniach 07-17 czerwca br.

Celem ćwiczenia jest zgrywanie narodowych i koalicyjnych dowództw oraz pododdziałów w ramach połączonej operacji obronnej w warunkach zagrożeń hybrydowych. Dodatkowym aspektem podlegającym weryfikacji i sprawdzaniu jest funkcjonowanie systemu i procedury realizacji zadań w ramach funkcji państwa gospodarza.
Łącznie z „Anakondą” równolegle prowadzone jest „Regionalne Ćwiczenie Obronne RĆO-16”. Tematem ćwiczenia jest realizacja zadań obronnych przez organy administracji publicznej podczas reagowania na współczesne zagrożenia bezpieczeństwa narodowego. Przebieg ćwiczenia polega na realizacji zaplanowanych zadań obronnych w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym, z uwzględnieniem punktów kontaktowych ds. HNS. Ćwiczenie realizowane jest w warunkach konfliktu hybrydowego. Scenariusz ćwiczenia przewiduje wystąpienie sytuacji kryzysowej poniżej progu wojny z groźbą wojny konwencjonalnej oraz nieregularnych działań zbrojnych, działań terrorystycznych i wojny cybernetycznej. Scenariusz ćwiczenia przewiduje także pojawienie się zagrożeń asymetrycznych – terroryzmu, przestępczości, oddziaływania ekonomicznego oraz psychologicznego, prowadzenia walki informacyjnej i informatycznej (cyberatak). W RĆO udział bierze także Gmina Godów.

więcej informacji nt. ćwiczeń Anakonda 16