Lokalizacja

Wojewódzki trening sprawności syren alarmowych

test syren

Zgodnie z § 10 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013, poz. 96) Wójt Gminy Godów informuje, że w dniu 15 listopada 2016 (wtorek) w godz. od 9:00 do 14:00 na terenie Gminy Godów   przeprowadzony zostanie wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności.

W ramach treningu uruchomione zostaną syreny alarmowe jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Godów. Emitowany będzie dźwięk ciągły trwający 3 minuty, oznaczający odwołanie alarmu. Celem treningu jest przetestowanie działania systemu syren alarmowych w warunkach zbliżonych do rzeczywistych działań.

 

Zadanie koordynuje POIN Daniel Wodecki
tel. 32 476 50 65, w. 27