Uwaga. Ptasia Grypa

 ptasia.grypaW związku z uzyskanymi i potwierdzonymi informacjami o pojawieniu się wirusa ptasiej grypy na Opolszczyźnie oraz wzrostu zagrożenia w powiecie raciborskim, Urząd Gminy Godów apeluje do hodowców drobiu i ptactwa na terenie Gminy Godów o wdrożenie procedur związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem zagrożeniu.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2016 r. poz. 2091) do podstawowych obowiązków właścicieli drobiu należą:

1) odosobnienie drobiu w sposób ograniczający kontakt z dzikimi ptakami,
2) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób (zgłoszenia można dokonać także u sołtysa),
3) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki i nie pojenie drobiu wodą pochodzącą z tych zbiorników,
4) zabezpieczenie paszy dla ptaków przed kontaktem z dzikimi ptakami,
5) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób,
6) stosowanie w gospodarstwie odzieży ochronnej i mycie rąk po kontakcie z drobiem,
7) zawiadamianie organu Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższego lekarza weterynarii o wystąpieniu u drobiu objawów klinicznych sugerujących grypę ptaków (zwiększonej śmiertelności; znaczącego spadku pobierania paszy i wody; objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszności; sinicy i wybroczyn; biegunki; nagłego spadku nieśności).

 

Tekst rozporządzenia można pobrać tutaj