Lokalizacja

ZAGROŻENIE ASF – afrykański pomór świń

swiniaWirus stwierdzono w Rosji, Białorusi, Ukrainie, Litwie, Łotwie, Estonii, Czechach, Polsce.

Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują WYŁĄCZNIE ŚWINIE I DZIKI.

Choroba nie jest groźna dla człowieka, lecz zagraża milionom świń oraz dzikom.

Ludzie NIE SĄ wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej. Choroba stanowi zagrożenie dla milionów świń. Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one usuwane ze środowiska.

Przez „dziki padłe" należy rozumieć zwłoki dzików (w tym dzików zabitych w wypadkach komunikacyjnych) świeże lub w dowolnym stadium rozkładu, w tym również kości dzików.

Jak postępować po znalezieniu padłego dzika?

1)    jeżeli to możliwe, oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby;
2)    powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia;
3)    zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do:
a)    właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii,
b)    lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej,
c)    lub straży miejskiej,
d)    lub miejscowego koła łowieckiego
4)    w trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości).


W związku z zagrożeniem ASF:

1)    w lesie nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych;
2)    należy wrzucać resztki jedzenia wyłącznie do pojemników na śmieci;
3)    należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików (w tym używania sprzętów lub pojazdów powodujących hałas);
4)    nie spuszczać psów ze smyczy;
5)    należy pamiętać, iż zgodnie z prawem, na obszarach występowania ASF, osobom mającym kontakt z dzikami nakazuje się stosowanie środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF, w tym odkażanie rąk i obuwia;
6)    należy przestrzegać zasady, że osoba, która znalazła padłego dzika, a tym samym mogła mieć kontakt z wirusem ASF, przez 72 godziny po tym fakcie, nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie wykonywać czynności związanych z obsługą świń.

 

Apel do hodowców

Zasady postepowania