Uwaga !!! Pierwszy stopień alarmowy ALFA

Alfa

W dniu 23 listopada 2018 r. Prezes Rady Ministrów podpisał Zarządzenie nr 215, wprowadzające pierwszy stopień alarmowy ALFA na terenie województwa śląskiego oraz miasta Krakowa.

Stopień alarmowy ALFA został wprowadzony w związku z 24 Sesją Konferencji Stron Ramowej Konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu (COP 24).

 

Stopień ALFA obowiązuje

od dnia 26.11.2018 r. od godziny 00:00
do dnia 15.12.2018 r. do godziny 23:59