Biuro

 

W module przedstawiono dane ogólne i kontaktowe pracowników Urzędu Gminy Godów realizujących zadania z zakresu Powszechnej Samoobrony Ludności. Ponadto w module zamieszczono wykaz zawartych porozumień z dziedziny Powszechnej Samoobrony Ludności i Obrony Cywilnej oraz podstawowe akty prawne z przedmiotowego zakresu.