Bezpieczeństwo Publiczne

 

Bezpieczeństwo Publiczne to ogół warunków i instytucji chroniących życie, zdrowie, mienie obywateli oraz majątek ogólnonarodowy, ustrój i suwerenność państwa przed zjawiskami groźnymi dla ładu prawnego, a także przed zjawiskami mogącymi zakłócić normalne funkcjonowanie obywateli, godzącymi w ogólno-przyjęte normy postępowania.

 

Bezpieczeństwo Publiczne można również określić jako stan w społeczeństwie, który umożliwia jego sprawne funkcjonowanie. Zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego mogą mieć charakter zarówno wewnętrzny jak i zewnętrzny. Mieszczą się tu zarówno ingerencje ze strony innych podmiotów państwowych, innych państw, a także wewnętrzne konflikty i napięcia społeczne.

 

W znaczeniu węższym (definicja wg encyklopedii PWN) Bezpieczeństwo Publiczne to ochrona ustroju i suwerenności przed zamachami na podstawowe instytucje polityczne państwa i jego bezpieczeństwo.

 

We wszystkich państwach istnieją specjalne organy powoływane do ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W Polsce są to min.:

 

  1. Policja,
  2. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
  3. Straż Miejska.

 

Źródło definicji znajdziesz tutaj