Ochrona przeciwpożarowa

 

Jednym z potencjalnych zagrożeń jest pożar budynku. Pożar to niekontrolowany proces spalania, który przebiega w skali makroskopowej. Pożar zależy nie tylko od przebiegu reakcji chemicznej, ale również od mechaniki całego układu palnego, tzn. cech związanych z termokinetyką układu palnego, kształtu, geometrii, szybkości dopływu powietrza itd.

 

Podstawowe materiały palne (w tym niebezpieczne pożarowo) w obiektach to elementy stałego wyposażenia wnętrz, wystrój wnętrz, firany i zasłony, materiały budowlane, krzesła, szafy, biurka, urządzenia biurowe, dokumentacja papierowa, śmieci i odpady, paliwa itd.

 

Właściciel budynku, zapewniając jego ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany min.:

 

  1. przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
  2. wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w gaśnice,
  3. zapewnić konserwację gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,
  4. zapewnić osobom przebywającym w budynku bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,
  5. przygotować budynek do prowadzenia akcji ratowniczej,
  6. zapoznać użytkowników z przepisami przeciwpożarowymi,
  7. ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.