Sprawy Wojskowe

 

Tzw. sprawy wojskowe do odrębna część szeroko rozumianych spraw obronnych. Sprawy wojskowe dotyczą zasadniczo współdziałania z Wojskową Komendą Uzupełnień w zakresie ewidencji rezerw osobowych. Do podstawowych zadań gminy w zakresie spraw wojskowych należy zaliczyć min.:

 

  1. prowadzenie spraw związanych z ewidencją rezerw osobowych ? rejestracja i kwalifikacja wojskowa, w tym min. sporządzanie list osób kwalifikowanych, wezwań do zgłoszenia się przed komisją lekarską, prowadzenie sprawozdawczości z kwalifikacji wojskowej, aktualizacja rejestru osób o nieuregulowanym stosunku do obowiązku służby wojskowej,
  2. prowadzenie spraw związanych z uznaniem żołnierza odbywającego służbę wojskową za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,
  3. prowadzenie spraw związanych z uznaniem żołnierza odbywającego służbę wojskową za żołnierza samotnego,
  4. realizacja zadań związanych z reklamowaniem wójta i pracowników urzędu od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.