Porozumienia i umowy

 

W celu realizacji niektórych kluczowych zadań z zakresu Powszechnej Samoobrony Ludności, konieczne jest zawieranie stosownych umów lub porozumień z przedsiębiorcami czy innymi podmiotami zewnętrznymi, dotyczących wykonania określonych usług. Poniżej przedstawiono wykaz zawartych umów i porozumień w przedmiotowym zakresie:

 

  1. Porozumienie nr PO.PK.0818-1/10 w sprawie zabezpieczenia medycznego Gminy Godów w czasie kryzysu, zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, zawarte w dniu 25 listopada 2010 r pomiędzy Gminą Godów z siedzibą w Godowie przy ul. 1 Maja 53, reprezentowaną przez Wójta Gminy Godów ? mgr inż. Mariusza Adamczyka, a Eugeniuszem Brzemia, prowadzącym działalność gospodarczą ? niepubliczny zakład opieki zdrowotnej pod nazwą ?Praktyka lekarza rodzinnego ? lek. Med. Eugeniusz Brzemia?, w Skrzyszowie.
  2. Porozumienie nr PO.PK.0818-2/10 w sprawie zabezpieczenia medycznego Gminy Godów w czasie kryzysu, zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, zawarte w dniu 25 listopada 2010 r. pomiędzy Gminą Godów z siedzibą w Godowie przy ul. 1 Maja 53, reprezentowaną przez Wójta Gminy Godów ? mgr inż. Mariusza Adamczyka, a Joanną Białecką prowadzącą działalność gospodarczą ? niepubliczny zakład opieki zdrowotnej pod nazwą ?Praktyka lekarza rodzinnego SALUS lek. med. Joanna Białecka? w Gołkowicach.
  3. Porozumienie nr PO.PK.0818-3/10 w sprawie zabezpieczenia medycznego Gminy Godów w czasie kryzysu, zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, zawarte w Godowie w dniu 25 listopada 2010 r. pomiędzy Gminą Godów z siedzibą w Godowie przy ul. 1 Maja 53, reprezentowaną przez Wójta Gminy Godów ? mgr inż. Mariusza Adamczyka, a Małgorzatą Fica ? Widenka, prowadzącą działalność gospodarczą ? niepubliczny zakład opieki zdrowotnej pod nazwą ?MEDYK ? praktyka lekarza rodzinnego lek. med. Małgorzata Fica ? Widenka? w Łaziskach.
  4. Porozumienie nr OB.0818.12.2011 w sprawie organizacji punktu wydawania preparatów jodowych w niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej w Godowie, zawarte w dniu 19 sierpnia 2011 r. pomiędzy Gminą Godów z siedzibą w Godowie przy ul. 1 Maja 53, reprezentowaną przez Wójta Gminy Godów ? mgr inż. Mariusza Adamczyka, a Eugeniuszem Brzemia, prowadzącym działalność gospodarczą ? niepubliczny zakład opieki zdrowotnej pod nazwą ?Praktyka lekarza rodzinnego ? lek. med. Eugeniusz Brzemia?, w Godowie przy ul. 1 Maja 18.
  5. Porozumienie nr OB.0818.13.2011 w sprawie organizacji punktu wydawania preparatów jodowych w niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej w Skrzyszowie, zawarte w dniu 19 sierpnia 2011 r. pomiędzy Gminą Godów z siedzibą w Godowie przy ul. 1 Maja 53, reprezentowaną przez Wójta Gminy Godów ? mgr inż. Mariusza Adamczyka, a Eugeniuszem Brzemia, prowadzącym działalność gospodarczą ? niepubliczny zakład opieki zdrowotnej pod nazwą ?Praktyka lekarza rodzinnego ? lek. med. Eugeniusz Brzemia?, w Skrzyszowie przy ul. Wyzwolenia 10.
  6. Porozumienie nr OB.0818.14.2011 w sprawie organizacji punktu wydawania preparatów jodowych w niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej w Gołkowicach, zawarte w dniu 19 sierpnia 2011 r. pomiędzy Gminą Godów z siedzibą w Godowie przy ul. 1 Maja 53, reprezentowaną przez Wójta Gminy Godów ? mgr inż. Mariusza Adamczyka, a Joanną Białecką prowadzącą działalność gospodarczą ? niepubliczny zakład opieki zdrowotnej pod nazwą ?Praktyka lekarza rodzinnego SALUS lek. med. Joanna Białecka?, w Gołkowicach przy ul. Strażackiej 1.
  7. Porozumienie w sprawie zabezpieczenia dostaw piasku w czasie zagrożenia powodziowego, zawarte w dniu 10 czerwca 2013 r. pomiędzy Gminą Godów z siedzibą w Godowie przy ul. 1 Maja 53, reprezentowaną przez Wójta Gminy Godów ? mgr inż. Mariusza Adamczyka, a  ?S.C. HALFAR Henryk, Grzegorz Halfar, Usługi Transportowe, Usługi Koparką?, ul. Piaskowa 9, 44 ? 338 Jastrzębie Zdrój.