Dla mieszkańców

 

Moduł zawiera szczegółowy wykaz potencjalnych zagrożeń na terenie Gminy Godów oraz poradniki i zalecenia, jak tych zagrożeń unikać, jak z nimi walczyć i jak się przed nimi zabezpieczać.

 

W module zawarto także podstawowe informacje w zakresie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i zasady postępowania w razie wypadku lub urazu, mające na celu ochronę życia lub zdrowia poszkodowanych oraz zminimalizowania niekorzystnych następstw, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej.

 

W rozdziale umieszczono również informacje na temat akcji zima, dotyczące obowiązku odśnieżania dróg oraz usuwania śniegu z dachów w okresie zimowym.