Meldunek wezwania pomocy medycznej

 

Jeśli źle się czujesz, masz wahania ciśnienia, gorączkę, coś cię boli (np. gardło, bóle miesiączkowe, bóle głowy, itp.), masz biegunkę i/lub wymioty, skaleczyłeś się lub doszło do drobnego urazu (drobna rana, stłuczenie, bolesna kostka), udaj się do ośrodka zdrowia lub wezwij lekarza rodzinnego.

 

Do kompetencji i zadań lekarza rodzinnego należy wstępne diagnozowanie, leczenie, porady, wizyty domowe itd.

 

Ewentualnie, w razie podejrzenia groźniejszych przypadków zgłoś się na Izbę Przyjęć (SOR) do najbliższego szpitala.

 

Pogotowie ratunkowe wzywaj wyłącznie w przypadkach nagłych zdarzeń i bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia. Ratownictwo Medyczne (pogotowie ratunkowe) zajmuje się szybką pomocą doraźną w stanach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia poszkodowanego.

 

Do nagłych zdarzeń zaliczymy:

 

 • wypadki (np. uliczne, w miejscu pracy czy w domu);
 • urazy (np. amputacja, złamania);
 • oparzenia (te rozległe lub okolic twarzy, dróg oddechowych oraz okolic intymnych);
 • zatrucia (np. chemiczne, pokarmowe lub te celowe);
 • zdarzenia w miejscach publicznych (np. omdlenie, atak drgawek, itp.);
 • nagłe (w tym czasie, teraz, w tej chwili) pogorszenie stanu zdrowia (osoba nie reaguje, prawidłowo nie oddycha, gwałtownie krwawi, jest blada i/lub spocona);
 • ciąża (nagłe bóle dołem brzucha i/lub krwawienie);
 • poród (odeszły wody płodowe).

 

Będąc świadkiem takich sytuacji/zdarzeń niezwłocznie wezwij pomoc.

 

Wzywając pogotowie ratunkowe (999/112) zachowaj spokój, nie krzycz i nie poganiaj dyspozytora.

 

Szybkie i dokładne poinformowanie dyspozytora medycznego o zaistniałym zdarzeniu ma często wpływ na czas jak i sprawniejsze udzielenie pomocy osobie poszkodowanej. Dyspozytor musi być poinformowany szczegółowo o rodzaju zachorowania bądź zdarzeniu (wypadku), wówczas będzie mógł podjąć decyzję o wysłaniu odpowiedniego zespołu.

 

Najczęściej dzwoniąc po pomoc, dyspozytor sam zada Ci pytania, na które należy odpowiadać. Wzywając pomoc (Zespół Ratownictwa Medycznego) należy podać:

 

 • miejsce zdarzenia (adres, okolica, punkty orientacyjne);
 • dane wzywającego (nazwisko i nr telefonu);
 • co się dzieje z poszkodowanym/i,
 • dane poszkodowanego (wiek, płeć, ew. nazwisko, ksywa, itp.).

 

W razie wypadku wywiad może być poszerzony o:

 

 • gdzie się zdarzył wypadek (określić w miarę precyzyjnie miejsce, charakterystyczny punkt odniesienia);
 • rodzaj wypadku;
 • ilu jest poszkodowanych;
 • jakie są uszkodzenia ciała;
 • kto wzywa i numer telefonu.

 

Każdorazowo po wysłaniu zespołu własnego do wypadku, dyspozytor pogotowia powiadamia o wypadku Straż Pożarną i Policję.

 

Duża ilość fałszywych wezwań spowodowała ostrożność przy przyjmowaniu wezwań, dlatego nie należy się denerwować, gdy dyspozytor chce uzyskać szczegółowe informacje o osobie wzywającej. Pamiętaj, stosuj się do poleceń twojego rozmówcy i nigdy jako pierwszy nie odkładaj słuchawki. Postępowanie zgodne ze wskazówkami dyspozytora pogotowia ratunkowego przyśpieszy pomoc dla poszkodowanego.