Porażenie prądem

 

Porażenie prądem niskonapięciowym (w domu)

 

Objawy: poparzenie, może wywołać utratę przytomności.

 

Postępowanie: odłączamy źródło prądu (bezpiecznik), odsuwamy poszkodowanego (czymś, co nie przewodzi prądu), sprawdzamy czynności życiowe, jeżeli są opatrujemy poparzenie.

 

Porażenie prądem o wysokim napięciu (słupy trakcji)

 

Postępowanie: nigdy nie podchodzimy, pole rażenia może sięgać do 20 metrów. Czując mrowienie w stopach, wiemy, że jesteśmy w strefie niebezpiecznej. Wracamy nie odrywając nóg od podłoża, by nie wytworzyć łuku

 

między nogami, stopy przy sobie, konieczne!

 

Porażenie piorunem

 

Postępowanie: kontrola ABC ? może nastąpić zatrzymanie akcji serca.