Poradniki i zalecenia dla mieszkańców


Ważne jest nie tylko podawanie do publicznej wiadomości mieszkańców gminy informacji o potencjalnych zagrożeniach, które z mniejszym lub większym prawdopodobieństwem mogą pojawić się na terenie gminy ale także porad i wskazówek, informujących o sposobach zachowania się w określonych ekstremalnych sytuacjach.

 

Niniejszy dział zawiera artykuły dotyczące wskazówek dla ludności informujące o tym, jak należy postępować w celu zabezpieczenia się przed negatywnymi skutkami wystąpienia określonych zagrożeń, a w przypadku ich wystąpienia, jak minimalizować ich negatywne skutki.

 

Zastosowanie przedstawionych wskazówek i reguł postępowania pozwoli pomóc mieszkańcom gminy w przygotowaniach na wypadek wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń oraz wskaże kierunek działań, mających na celu przeciwdziałanie i unikanie zagrożeń, walkę z zagrożeniem oraz minimalizację negatywnych następstw.