Epidemie - jak z nimi walczyć

 

Podstawowe oznaki epidemii to:

 

 • wystąpienie nagłych, szybko szerzących się masowych zachorowań lub zgonów,
 • brak skuteczności leczenia w rutynowej terapii występujących powszechnie chorób,
 • wzrost zachorowań na chorobę endemiczną (endemia to utrzymywanie się danej choroby zakaźnej bądź niezakaźnej na określonym terenie na tym samym poziomie).

 

Oznaki epidemii, która może być wynikiem bioterroryzmu to:

 

 • duża liczba niewyjaśnionych zachorowań w krótkim czasie o podobnym obrazie klinicznym,
 • początek zachorowań jest nie wyjaśniony,
 • nagły, nieoczekiwany wzrost zachorowalności i umieralności z powodu znanych chorób,
 • nawet pojedynczy przypadek choroby egzotycznej u osoby, która nie opuszczała kraju,
 • jednoczesne występowanie zachorowań na podobne choroby na obszarach nie połączonych terytorialnie,
 • nietypowe źródło zakażenia: aerosol, woda , żywność.

 

W przypadku zagrożenia epidemicznego chroń siebie i najbliższych:

 

 • nie lekceważ ostrych objawów osobowych, które wystąpiły nagle i skontaktuj się z lekarzem w celu przebadania,
 • nie lekceważ sytuacji, kiedy te same objawy chorobowe w krótkim czasie wystąpiły u Ciebie i u osoby lub osób, z którymi miałeś kontakt,
 • przestrzegaj terminów szczepień ochronnych,
 • skontaktuj się z lekarzem, jeśli wystąpią u ciebie nagłe nietypowe objawy chorobowe a Ty nie dawno powróciłeś z egzotycznego kraju,
 • jeśli jesteś zdrowy unikaj dużych zbiorowisk ludzkich,
 • unikaj kontaktu z osobą chorą twarzą w twarz,
 • jeśli wystąpiły u Ciebie objawy chorobowe lub kontaktowałeś się z osobą chorą załóż na twarz maskę, co zmniejszy ryzyko zakażenia innych,
 • przestrzegaj podstawowych zasad higieny osobistej,
 • rygorystycznie przestrzegaj zaleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez władze i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo sanitarno ? epidemiologiczne.

 

W celu uniknięcia lub powstrzymywania rozwoju epidemii należy:

 

 • przestrzegać podstawowych zasad higieny,
 • nie spożywać żywności z niepewnych źródeł,
 • kupując żywność należy zwrócić szczególną uwagę na wygląd i stan opakowań (zacieki i ślady korozji), czytelność etykiet, terminy przydatności do spożyci,
 • unikać kontaktu z chorymi na choroby zakaźne,
 • w razie wątpliwości zgłosić się do lekarza,
 • przestrzegać terminów szczepień ochronnych,
 • ograniczyć kontakty bezpośrednie ze zwierzętami,
 • przestrzegać zaleceń zawartych w ogłoszeniach i komunikatach specjalistycznych służb,
 • wszelkie wątpliwości związane ze stanem sanitarnym obiektów i dystrybucją żywności należy zgłaszać do terenowych stacji sanitarno-epidemiologicznych,
 • prowadzić dezynfekcję zalanych źródeł wody pitnej i zgłaszać do badań do stacji sanitarno-epidemiologicznych.