Skażenia chemiczne

Skażenie chemiczne większego obszaru

 

Wskazówki ogólne

 

 • Po stwierdzeniu występowania w powietrzu chemicznych środków trujących, ludzie znajdujący się na terenie otwartym oraz w pomieszczeniach lub budynkach, które nie są hermetyczne, powinni niezwłocznie założyć maski przeciwgazowe lub zastępcze środki ochrony dróg oddechowych.
 • Ponadto, osoby przebywające na zewnątrz lub opuszczające pomieszczenia powinny założyć odzież ochronną lub zastępczą.
 • W miarę możliwości należy jak najszybciej opuścić teren objęty skażeniem i kierować się w miejsca wskazane przez odpowiednie organy obrony cywilnej.
 • Jeśli przebywałeś w strefie skażonej, zdejmij ubranie, które uległo zanieczyszczeniu i zamień je na czyste oraz dużą ilością wody przemyj oczy, usta, nos i w miarę możliwości weź prysznic.
 • Zwierzęta, które znalazły się w terenie skażonym środkami trującymi, muszą być poddane zabiegom weterynaryjnym.

 

Jeżeli jedziesz samochodem:

 

 • wyłącz dmuchawy i zamknij okna,
 • włącz zamknięty obieg powietrza,
 • powiadom natychmiast w jakikolwiek sposób straż pożarną i policję,
 • oddal się z miejsca wypadku, aby zminimalizować ryzyko zatrucia,
 • staraj się jak najszybciej opuścić strefę skażenia kierując się prostopadle do kierunku wiatru,
 • chroń drogi oddechowe (w tym celu w miarę możliwości wykonaj filtr ochronny z dostępnych materiałów, np. zwilżona w wodzie chusteczka, szalik, ręcznik itp. i osłoń nim drogi oddechowe),
 • stosuj się ściśle do poleceń służb ratowniczych lub komunikatów przekazywanych przez lokalne środki przekazu (słuchaj radia).

 

Jeżeli jesteś poza budynkiem:

 

 • znajdź najbliższy zamieszkany budynek i tam się kieruj,
 • w miarę możliwości poruszaj się prostopadle do kierunku wiatru,
 • chroń drogi oddechowe (np. oddychaj przez chusteczkę),
 • umyj dokładnie twarz, włosy i ręce, oczyść oczy i uszy,
 • w przypadku kontaktu z niebezpiecznymi substancjami, zostaw odzież wierzchnią i obuwie przed domem, do którego wchodzisz.

 

Jeżeli jesteś w budynku:

 

 • pozostań wewnątrz budynku,
 • zamknij drzwi i okna, uszczelnij wszystkie otwory (okienne, wentylacyjne, drzwi) oklejając je taśmą, obkładając rulonami z mokrych ręczników lub prześcieradeł,
 • wyłącz klimatyzację i wentylatory, pozalepiaj wywietrzniki, pozamykaj wywietrzniki w ramach okiennych, nie dopuść do przeciągów,
 • znajdź pomieszczenia bez okien,
 • unikaj niepotrzebnego zużycia tlenu,
 • włącz radio lub telewizor na program lokalny i stosuj się ściśle do poleceń wydanych przez lokalne władze (służby ratownicze),
 • oddychaj przez maseczką wykonaną z gazy, waty, ręcznika itp.,
 • zadbaj o bezpieczeństwo swoich podopiecznych, dzieci, osób niepełnosprawnych, zwierząt domowych,
 • w przypadku, gdy istnieje niebezpieczeństwo skażenia chlorem, udaj się na wyższe kondygnacje,
 • w przypadku skażeniem amoniakiem kieruj się do pomieszczeń położonych na niskich kondygnacjach,
 • powiadom o zagrożeniu najbliższe otoczenie,
 • wyłącz urządzenia elektryczne i gazowe z otwartym ogniem,
 • nie spożywaj żywności i płynów, które mogły ulec skażeniu.
 • wpuść do domu innych zagrożonych przechodniów.

 

Jeżeli źródło skażenia chemicznego znajduje się w obiekcie

 

 • nie dotykaj i nie wąchaj podejrzanych przedmiotów, nie sprzątaj proszku, nie ścieraj cieczy,
 • aby zapobiec rozprzestrzenianiu się substancji, przykryj ją np. kocem,
 • opuść pomieszczenie i nie wpuszczaj do niego innych osób,
 • wyłącz wentylatory i klimatyzację,
 • zamknij okna i drzwi, opuść pomieszczenie,
 • umyj dokładnie ręce wodą i mydłem,
 • zdejmij ubranie, które miało kontakt z podejrzaną substancją i włóż do plastikowego worka,
 • umyj się pod prysznicem,
 • po kontakcie z podejrzanymi substancjami nie jedz, nie pij i nie pal,
 • wszystkie osoby, które miały kontakt z podejrzaną substancją albo znalazły się w odległości ok. 5 m od niej, powinny się zgłosić do odpowiednich służb.