Skażenia sanitarne

 

Zagrożenia sanitarne w zależności od skali wystąpienia mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie dla środowiska i zdrowia człowieka.

 

Co robić aby chronić siebie i najbliższych:

 

  • wątpliwości związane ze stanem sanitarnym obiektów, ujęć wody itd. zgłoś do właściwej terenowo stacji sanitarno ? epidemiologicznej w Wodzisławiu Śląskim,
  • w czasie powodzi nie spożywaj żywności, która uległa zamoczeniu, nie pij wody z ujęcia lub studni, która została zalana,
  • nie spożywaj warzyw, owoców i innych plonów z terenów powodziowych,
  • nie kąp się w zbiornikach wodnych nie dopuszczonych prze służby sanitarne do kąpieli,
  • po awarii instalacji sanitarnych oczyść otoczenie (dezynfekcja),
  • nie spożywaj żywności z niepewnych źródeł, przeterminowanej,
  • nie pij wody z niezbadanych ujęć, źródeł,
  • zgłoś się służb sanitarnych nietypowe /nie przeznaczone do tego celu/ miejsca składowania odpadów komunalnych.