Postępowanie w wypadku skażeń biologicznych

 

W przypadku stwierdzenia zakażenia bakteriologicznego (np. przy użyciu broni biologicznej) określa się rejon zagrożenia (zakażenia), izoluje się osoby przebywające w centrum zagrożenia (kwarantanna), wprowadza stosowne ograniczenia i przystępuje do likwidacji skutków użycia broni biologicznej.

 

Do podstawowych obowiązków ludności znajdujących się w rejonie objętym kwarantanną należy ścisłe przestrzeganie zarządzeń lokalnych władz, a zwłaszcza dotyczących:

 

  • przebywania i poruszania się w tym rejonie,
  • utrzymywania higieny,
  • wykonywania podstawowych przedsięwzięć profilaktycznych,
  • uboju zwierząt zakażonych i spożywania mięsa,
  • współdziałania zdrowej ludności z pododdziałami prowadzącymi likwidację zakażeń.