Jak postępować w przypadku pożaru

 

Profilaktyka przeciwpożarowa w domu

 

 • skontroluj domowe źródła ogrzewania i usuń wszelkie nieprawidłowości,
 • ostrożnie używaj zastępczych źródeł grzewczych (np. przenośne grzejniki elektryczne, gazowe, piecyki na drewno i węgiel),
 • zabezpiecz materiały mogące ulec zapaleniu (podłoga, ściany, firany, meble, stosy gazet itp.) przed możliwością kontaktu z otwartym ogniem, żarem,
 • nie używaj kuchenki gazowej do dogrzewania mieszkania,
 • sprawdź i stosuj odpowiednie zabezpieczenia instalacji elektrycznej,
 • nie włączaj naraz kilku urządzeń do jednego gniazda,
 • używaj rozgałęźników z bezpiecznikami,
 • utrzymuj instalacją odgromową oraz kominową w dobrym stanie,
 • zainstaluj w mieszkaniu, domu i obejściu gospodarskim wykrywacze dymów (pożaru) i eksploatuj je zgodnie z instrukcją,
 • zaopatrz mieszkanie, dom i obejście w podręczne gaśnice i naucz rodziną posługiwać się nimi, przestrzegaj terminów badania sprawności gaśnic i ich legalizacji,
 • zapisz i zapamiętaj nr telefonu do straży pożarnej, naucz dzieci, jak informować przez telefon o pożarze,
 • przygotuj rodzinę do ewentualnej ewakuacji, określ w mieszkaniu, domu i obejściu gospodarskim drogi ewakuacji oraz zapoznaj z nimi domowników, przetrenuj z rodziną taką ewakuacją,
 • naucz członków rodziny, jak przemieszczać się w pomieszczeniach zadymionych (głowa pochylona lub na kolanach, oddychanie przez wilgotne ręczniki itp.),

 

Uwaga!. Przechowując w mieszkaniu pojemniki z benzyną, rozpuszczalnikiem itp. ryzykujesz ? do wybuchu wystarczy tylko zapalnik

 

Każdy kto zauważy pożar, klęskę żywiołową lub inne miejscowe zagrożenie obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia, wszcząć alarmowanie oraz powiadomić jednostkę ochrony przeciwpożarowej. Przekazując informację o zdarzeniu dyspozytorowi należy wyraźnie podać następujące informacje:

 

 • miejsce zdarzenia (możliwie dokładny adres),
 • ogólną charakterystykę pożaru (pożar lasu, zadrzewień, budynku itd.),
 • charakterystykę zagrożonego terenu / obiektu (ilość kondygnacji budynku, dojazd, itp.),
 • dokładne miejsce pożaru np. na parterze, piętrze,
 • czy istnieje bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi,
 • nazwisko i numer telefonu z którego się dzwoni (po odłożeniu słuchawki należy chwilę odczekać, gdyż dyspozytor PSP może zwrotnie zweryfikować zgłoszenie zdarzenia).

 

W razie pożaru

 

 • szybko powiadomić o zaistniałej sytuacji innych użytkowników obiektu, znajdujących się najbliżej miejsca potencjalnego zagrożenia,
 • zachować spokój, nie wpadać w panikę,
 • podjąć próbę gaszenia ognia przy użyciu hydrantów wewnętrznych, podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnic, koców gaśniczych),
 • usunąć z zasięgu ognia wszystkie materiały palne, a w szczególności butle z gazami palnymi, sprężonymi, naczynia z płynami łatwopalnymi oraz cenne materiały i urządzenia,
 • wyłączyć dopływ prądu elektrycznego do pomieszczeń objętych pożarem,
 • nie otwierać bez potrzeby drzwi, okien do pomieszczeń, w których powstał pożar, ponieważ dopływ powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia,
 • bezwzględnie nie gasić wodą instalacji i urządzeń elektrycznych będących pod napięciem,
 • jeśli ubranie pali się na Tobie ? zatrzymaj się, połóż na ziemi i obracaj do chwili zduszenia ognia, ucieczka spowoduje tylko zwiększenie płomienia,
 • jeśli pali się tłuszcz w naczyniu kuchennym nie gaś wodą tylko ugaś go solą kuchenną lub po prostu nakryj szczelną pokrywką,
 • nie gaś urządzeń elektrycznych wodą ? mogą być pod napięciem, postaraj się odłączyć zasilanie elektryczne,
 • nie próbuj gasić ognia, którego nie jesteś w stanie opanować,
 • jeśli ogień rozprzestrzenia się i jego ugaszenie wydaje się niemożliwe, jak najszybciej opuścić zagrożony obszar i udać się najkrótszą drogą ewakuacyjną na zewnątrz budynku oraz powiadomić straż pożarną,
 • gdy pożar i swąd dymu obudził Cię ze snu ? zbadaj, czy drzwi są ciepłe, jeżeli   tak, to nie otwieraj ich, lecz użyj innych dróg, by opuścić pomieszczenie (np. przez okno, o ile jest to możliwe) lub usilnie wzywaj pomocy, wymachując przez okno białym obrusem, prześcieradłem,
 • jeśli musisz wyjść przez pomieszczenia zadymione, to zakryj usta i nos gęstą tkaniną, okryj się czymś niepalnym i mokrym, przemieszczaj tuż przy podłodze ? dym i gorące powietrze unosi się do góry, a dołem powietrze jest bardziej czyste i chłodne,
 • opuszczając mieszkanie, zabierz ze sobą wszystkich domowników; Uwaga. Dzieci potrafią chować się przed ogniem w miejscach, z których ich nie  widać: w szafie, pod łóżkiem, pod pościelą itp.,
 • wyprowadź wszystkie osoby zagrożone w bezpieczne miejsce i w razie potrzeby udziel pierwszej pomocy.

 

Po pożarze

 

Jeżeli zamierzasz wejść do budynku po pożarze, powinieneś upewnić się, czy właściwe służby stwierdziły, że budynek jest bezpieczny. Nie należy włączać instalacji elektrycznej w budynku  (pomieszczeniu) po pożarze przed jej sprawdzeniem przez elektryka. Gdy został wyłączony główny wyłącznik gazu, odcinający dopływ gazu z sieci zasilającej do budynku ? w razie ponownego włączenia wezwać upoważnionego pracownika technicznego lub służbę gazowniczą. Należy zachować czujność i uwagę, gdyż po pożarze elementy konstrukcyjne budynku (zabudowań) mogą być osłabione (p. dachy i stropy) i mogą wymagać naprawy.

 

Jeśli fachowcy (inspektor budowlany) stwierdzą, że budynek po pożarze jest niebezpieczny i należy opuścić dom. O konieczności opuszczenia domu powiadom policję, aby pozostawić mienie pod ochroną. Zabierz ze sobą dowód tożsamości i inne ważne dokumenty, niezbędne i cenne przedmioty (okulary, lekarstwa, polisy ubezpieczeniowe, pieniądze, biżuterią).

 

Skontaktuj się z firmą ubezpieczeniową w przypadku, gdy mieszkanie, dom, zabudowania gospodarcze i pozostałe mienie ubezpieczyłeś od pożaru.

 

Wyrzuć produkty żywnościowe, napoje i lekarstwa, które były narażone na działanie wysokiej temperatury, dymu i płomieni. Dotyczy to również zawartości lodówki i zamrażarki. Nie wolno ponownie zamrażać rozmrożonej żywności.

 

Jeśli sejf lub metalowa skrzynia uległy oddziaływaniu pożaru, nie próbuj ich otwierać. W ich wnętrzu przez długi czas (wiele godzin)  może utrzymywać się wysoka temperatura. Jeśli otworzysz drzwi sejfu lub skrzyni przed wychłodzeniem, powietrze z zewnątrz w połączeniu z wysoką temperaturą wnętrza sejfu (skrzyni) może spowodować ponowne zapalenie się zawartości.