W razie awarii infrastruktury

 

Brak wody

 

W razie uszkodzenia lub wyłączenia dopływu wody, dostarczać ją będą do poszczególnych miejscowości beczkowozy. Wodę można również pobierać ze studni, bezpośrednio z wodociągu lub z innego źródła. Wodę należy nabierać do zamykanych naczyń lub wiader z pokrywą.

 

Uwaga. W sytuacji czerpania wody ze studni, bezpośrednio z wodociągu lub innego źródła należy mieć pewność, że nie zawiera ona substancji szkodliwych dla zdrowia. Stwierdzi to wyłącznie służba sanitarno ? epidemiologiczna.

 

Przerwy w dostawach energii elektrycznej

 

W przypadku braku prądu nie należy otwierać bez potrzeby lodówki, zamrażarki, ponieważ w chłodnym pomieszczeniu utrzymają one niską temperaturę przez około trzy dni. W pierwszej kolejności należy zużywać produkty, które najszybciej się psują. Pamiętać należy o przygotowaniu oświetlenia zastępczego, najlepiej bateryjnego lub akumulatorowego.

 

Przerwy w dostawach gazu

 

W przypadku braku gazu należy w miarę możliwości zabezpieczyć inne źródła energii. Jeśli gaz był wykorzystywany do centralnego ogrzewania mieszkania, należy w miarę możliwości ponownie uruchomić kocioł węglowy lub inne piece. Jeśli gaz był doprowadzony do kuchenki lub do podgrzewacza wody, należy w miarę możliwości zorganizować inne urządzenia grzewcze, wykorzystujące np. energię elektryczną.