W razie katastrofy budowlanej

 

Kiedy jesteś świadkiem katastrofy budowlanej, niezwłocznie powiadom: Straż Pożarną, Policję, Pogotowie Ratunkowe.

 

Zasady postępowania

 

 • udziel pomocy poszkodowanym, gdy nie grozi to pożarem, wybuchem i gdy nie ma innych zagrożeń;
 • stosuj się do poleceń służb ratowniczych;
 • oddal się jak najszybciej, gdy jest podejrzenie wycieku niebezpiecznej substancji lub wybuchu;
 • ostrzegaj innych przypadkowych świadków zdarzenia;
 • jeśli byłeś uczestnikiem katastrofy nie opuszczaj miejsca zdarzenia bez przebadania przez lekarza, ponieważ skutki mogą się ujawnić dopiero po kilku godzinach;
 • o ile nie możesz opuścić budynku (mieszkania) drzwiami wyjściowymi, przez klatkę schodową z powodu zagrożenia lub innych przeszkód - uciekaj przez okno jeśli jest to możliwe;

 

Gdy nie masz możliwości opuszczenia domu wywieś w oknie białe prześcieradło lub obrus ? jako znak dla ratowników, że potrzebujesz pomocy.

 

Gdy jesteś unieruchomiony (przysypany) nawołuj pomocy, stukaj w lekkie elementy metalowe - ułatwisz ratownikom poszukiwania.

 

Gdy opuściłeś dom (mieszkanie):

 

 • powiadom kierującego akcją ratowniczą o osobach z rodziny i sąsiadach, którzy zostali jeszcze w pomieszczeniach budynku, oraz o osobach, które aktualnie i na pewno przebywają poza domem (w pracy, szkole itp.);
 • jeśli posiadasz informacje pomocne w akcji ratowniczej, przekaż je niezwłocznie służbie ratowniczej;
 • nie przeszkadzaj w pracy ratownikom;
 • nie wracaj na miejsce katastrofy, ani nie wchodź do uszkodzonego wypadkiem budynku bez zezwolenia służb budowlanych, które określają, czy takie wejście jest bezpieczne;
 • o ile doznałeś obrażeń (jesteś ranny), zgłoś się do punktu pomocy medycznej;
 • zgłoś swoje potrzeby do ośrodka pomocy społecznej lub władz gminy.

 

Jeśli powracasz do domu lub mieszkania, które wcześniej uległo uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek awarii budowlanej, technicznej, klęski żywiołowej czy działań wojennych, w pierwszej kolejności należy:

 

 • sprawdzić, czy występuje ulatnianie się gazu; jeżeli czuć zapach gazu albo słychać bulgoczący lub syczący odgłos, należy otworzyć okno i szybko opuścić budynek; w miarę możliwości zamknąć dopływ gazu na zaworze głównym i wezwać pomoc techniczną;
 • skontrolować sprawność działania instalacji elektrycznej; jeśli występują iskrzenia, czuć swąd spalonej izolacji, pozrywane i popalone są przewody, to należy wyłączyć dopływ prądu na głównym wyłączniku i wezwać elektryka;
 • sprawdzić uszkodzenia instalacji wodociągowej i ściekowej; jeśli istnieje podejrzenie jej uszkodzenia to należy unikać korzystania z toalet i wezwać hydraulika.