Znalezienie niewybuchu lub niewypału

 

Należy mieć świadomość, że materiał wybuchowy stosowany w technice wojskowej jest odporny na działanie warunków atmosferycznych i niezależnie od daty produkcji może zachować swoje właściwości wybuchowe.

 

W przypadku znalezienia niewybuchu lub niewypału należy pozostawić go na miejscu odnalezienia. Kategorycznie nie wolno przedmiotu odkopywać, podnosić, przenosić, tym bardziej wrzucać do ognia. Następnie należy niezwłocznie przekazać informację o znalezieniu przedmiotu do Urzędu Gminy Godów lub na Policję. Telefony alarmowe znajdują się w zakładce "Ostrzeżenia".

 

Podczas rozmowy z dyspozytorem należy przekazać następujące informacje:

 

  1. imię, nazwisko, nr telefonu,
  2. dokładna lokalizacja znalezionego materiału wybuchowego (adres, ulica, nr domu),
  3. termin wykrycia materiału,
  4. imię i nazwisko oraz adres osoby, która wykryła materiał i może wskazać jego miejsce.

 

W ciągu 72 godzin od zgłoszenia informacji, na wskazane miejsce przybędzie patrol rozminowywania. Interwencje pilne, takie jak usuwanie przedmiotów niebezpiecznych w miejscach publicznych ? szkoły, drogi publiczne, osiedla mieszkaniowe, realizowane są w terminie do 24 godzin. Po przybyciu patrol zabezpieczy teren i przystąpi do usuwania i unieszkodliwiania znalezionych przedmiotów wybuchowych. Do czasu przybycia patrolu saperskiego niebezpieczny teren powinna zabezpieczyć policja.