Zagrożenia zidentyfikowane w Gminie Godów


Zagrożenie to zdarzenie spowodowane przyczynami losowymi (naturalnymi) lub nielosowymi (celowymi), które wywiera negatywny wpływ na funkcjonowanie danego systemu lub powoduje niekorzystne (niebezpieczne) zmiany w jego otoczeniu wewnętrznym lub zewnętrznym. Zagrożenia to ogół czynników, najczęściej zewnętrznych, powodujących pojawianie się różnych barier, przeszkód i przeciwności, utrudniających realizację przyjętej strategii rozwoju i bezpieczeństwa. Zagrożenia zawsze wpływają destruktywnie na poziom bezpieczeństwa i obniżają komfort i standardy funkcjonowania.

 

Każda katastrofa, kataklizm, zarówno o podłożu naturalnym jak i sztucznym (stworzonym przez człowieka), uczy pokory wobec sił natury oraz wykorzystywanej techniki i technologii. Bez względu na porę dnia i roku, możliwe jest wystąpienie szeregu poważnych zagrożeń, których potencjalnymi ofiarami mogą być mieszkańcy naszej gminy. Skala możliwych do wystąpienia zagrożeń i ich rodzaj są bardzo zróżnicowane.

 

Dlatego ważnym zadaniem samorządu gminnego jest informowanie ludności o możliwych, potencjalnych zagrożeniach, które z większym lub mniejszym prawdopodobieństwem mogą pojawić się na terenie gminy.

 

W niniejszym dziale przedstawiono charakterystykę podstawowych zagrożeń zidentyfikowanych w Gminie Godów.