Zagrożenia sezonu letniego

 

Ze względu na powszechnie obserwowane zmiany klimatyczne i anomalia pogodowe należy się liczyć z typowymi zagrożeniami sezonu letniego (upały, susze, wichury, burze i ulewne deszcze, gradobicia itp.).

 

Upały 

 

Upał to pojęcie meteorologiczne opisujące stan pogody, gdy temperatura powietrza przy powierzchni ziemi przekracza +30°C. Tak wysokie temperatury niszczą nawierzchnie dróg, tory kolejowe oraz linie energetyczne, mogą też być szkodliwe dla zdrowia.

 

Susze

 

Susze wywołane są przez wysokie temperatury i brak opadów. Do suszy dochodzi głównie na obszarach o wysokiej temperaturze, bowiem one jeszcze dodatkowo wysuszają glebę i zbiorniki wodne. Susze powodują wysychanie zbiorników wodnych, co jest przyczyną strat w gospodarce. Susza jest procesem rozciągniętym w czasie. Wystąpienie długotrwałych susz (szczególnie w okresach letnich), może prowadzić do wystąpienia pożarów w kompleksach leśnych oraz zakłóceń w gospodarce wodnej. Do głównych skutków suszy należy zaliczyć: zwiększoną palność ściółki w kompleksach leśnych, zwiększoną palność torfowisk i użytków rolnych, wysychanie upraw rolnych, co prowadzi do radykalnego ograniczenia hodowli bydła i trzody chlewnej przez rolników, deficyty wody, co może doprowadzić do jej racjonowania.

 

Wichury, huragany

 

Silny wiatr może burzyć budynki, niszczyć uprawy, łamać i wyrywać drzewa z korzeniami, zrywać mosty, zadaszenia oraz przyczyniać się do ofiar śmiertelnych. Szczególnym rodzajem silnego wiatru jest trąba powietrzna. Jest ona wirem atmosferycznym o stosunkowo małej średnicy, lecz wyjątkowo dużej sile. Wirujące w trąbie powietrze osiąga ogromną prędkość, przekraczającą niekiedy 400 km/h. Cały układ obraca się w kierunku przeciwnym ruchowi wskazówek zegara. W przypadku wystąpienia tego typu zagrożeń należy liczyć się z: uszkodzeniem napowietrznych sieci energetycznych i telekomunikacyjnych, uszkodzeniem drzewostanu i spowodowanie zatarasowania dróg, uszkodzeniem budynków mieszkalnych i zakładów pracy; dużymi stratami materialnymi w drzewostanie, budynkach, środkach ruchomych.

 

Burze

 

Burze połączone są jednymi z najniebezpieczniejszych zjawisk w przyrodzie. Najczęstszą przyczyną występowania burz jest powstanie chmur burzowych na skutek silnych, pionowych ruchów powietrza. Zjawisko to ma miejsce najczęściej w okresie letnim. Burzy często towarzyszą wyładowania atmosferyczne, ulewy, gradobicia i wichury. Zagrożenia tego typu mogą powodować duże straty materialne i uciążliwości dla ludności zamieszkałej w rejonie wystąpienia zagrożenia. W przypadku wystąpienia zagrożenia należy liczyć się z: pożarami powstałymi wskutek uderzenia pioruna, uszkodzeniami linii energetycznych i stacji trafo, lokalnymi podtopieniami.

 

Gradobicia

 

Grad to opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu (nazywanych gradzinami lub gradowinami) o średnicy powyżej 5 mm. Opad gradu następuje zwykle w ciepłej porze roku z mocno rozbudowanych chmur typu cumulonimbus i bywa połączony z silnym opadem deszczu. Obfity grad ze szczególnie dużymi gradzinami może spowodować znaczące straty, w szczególności w rolnictwie.