Informator

 

Moduł zawiera ogólne informacje i dane na temat Gminy Godów, Powszechnej Samoobrony Ludności gminy oraz Obrony Cywilnej. Tematyka Powszechnej Samoobrony Ludności została potraktowana priorytetowo i rozbito ją na poszczególne elementy, takie jak sygnały alarmowe i uprzedzenia, postępowanie po ogłoszeniu alarmu lub uprzedzenia, przygotowanie mieszkania, zabezpieczenie żywności i wody, środki ochrony ludności, ewakuacja i szkolenia ludności. W module zawarto także ogólną tematykę niniejszej strony internetowej.