Ewakuacja ludności z zagrożonych terenów

 

Ewakuacja polega na zorganizowanym przemieszczeniu ludności z rejonów, w których przebywanie może zagrażać życiu lub zdrowiu do rejonów bezpieczniejszych.

 

Informacja o planowaniu przeprowadzenia ewakuacji ludności zostanie przekazana poprzez rozplakatowanie obwieszczeń i w komunikatach podawanych przez lokalne media.

 

Ewakuacja ludności będzie opierać się o transport autobusowy. Dopuszcza się również ewakuację mieszkańców własnymi pojazdami (samoewakuacja kierowana).

 

Ludność opuszczająca swoje dotychczasowe miejsca zakwaterowania powinna wyłączyć urządzenia

domowe, wyłączyć dopływ wody, gazu i energii elektrycznej, pozamykać okna i drzwi.