Indywidualne środki ochrony

 

Indywidualne środki ochrony przed skażeniami i zakażeniami zabezpieczają przed bojowymi środkami chemicznymi, biologicznymi, pyłem promieniotwórczym oraz częściowo przed działaniem promieniowania cieplnego podczas wybuchów jądrowych. Należą do nich środki ochrony dróg oddechowych i środki ochrony skóry.

 

Środki ochrony dróg oddechowych

 

Rozróżnia się dwa rodzaje masek przeciwgazowych:

 

  • filtracyjne, których działanie polega na oczyszczaniu powietrza wdychanego z substancji szkodliwych,
  • izolacyjne, które umożliwiają oddychanie powietrzem lub tlenem zawartym bądź wytworzonym w urządzeniach wchodzących w skład tych masek.

 

W przypadku braku przedmiotowych środków ochrony można wykonać zastępcze środki ochrony dróg oddechowych, przy użyciu mokrych ręczników, waty itd.

 

Środki ochrony skóry

 

Do ochrony skóry wykorzystuje się zasadniczo wojskową odzież ochronną, która składa się z płaszcza ochronnego, pończoch i rękawic ochronnych.Ponadto do ochrony skóry można wykorzystywać odzież ochronną lekką (do długotrwałych działań w terenie skażonym).

 

Zastępczymi środkami ochronnymi skóry mogą być:

 

  • fartuchy ochronne z tkanin podgumowanych i impregnowanych, skórzane i z tworzyw sztucznych,
  • wszelkiego rodzaju płaszcze i peleryny przeciwdeszczowe z gumy lub podgumowane z płótna impregnowanego, tkanin z włókien sztucznych, folii,
  • kombinezony skórzane i ubiory z folii metalizowanej,
  • buty gumowe, skórzane i z tworzyw sztucznych,
  • okulary ochronne (przemysłowe, narciarskie, motocyklowe),
  • nakrycia głowy gumowe, skórzane i z tworzyw sztucznych.

Z wymienionych środków można skompletować odzież ochronną, która umożliwi wykonanie krótkotrwałych czynności ratunkowych.