Sygnały alarmowe i uprzedzenia

 

Jednym z przedsięwzięć obrony cywilnej jest wykorzystywanie systemów alarmowych, które mają ostrzegać ludność przed grożącym jej niebezpieczeństwem. W tym celu zasadniczo wykorzystuje się syreny alarmowe. Sygnały alarmowe przekazywane zastępczymi środkami alarmowymi (dzwony, gong itp.) ustala właściwy terenowo szef obrony cywilnej.

 

ALARMY

 

Ogłoszenie alarmu

Zasadniczo ogłoszenie alarmu odbywa się poprzez akustyczny system alarmowy ? modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut.

Alarm można również ogłosić przez środki masowego przekazu: Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm (przyczyna, rodzaj alarmu itp.) ............... dla ................

Wizualny sygnał alarmowy to znak żółty w kształcie trójkąta lub w uzasadnionych przypadkach innej figury geometrycznej.

 

Odwołanie alarmu

Odwołanie alarmu odbywa się zasadniczo poprzez sygnał akustyczny ? ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut.

Może być również powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm (przyczyna, rodzaj alarmu itp.) ............... dla ................

 

UPRZEDZENIA

Wszelkie uprzedzenia o zagrożeniach skażeniami, zakażeniami czy o klęskach żywiołowych podawane są za pośrednictwem środków masowego przekazu.

 

Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie ....................................... około godz. ....... min. ...... może nastąpić skażenie ..........................(rodzaj skażenia) w kierunku ...................)

 

Odwołanie uprzedzenia

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu ..................................... (rodzaj skażenia) dla .................................

 

Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami

Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 

Odwołanie uprzedzenia

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu

..................................... (rodzaj zakażenia) dla ...............................

 

Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców ..................  (rodzaj zagrożenia, spodziewany czas wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców)

 

Odwołanie uprzedzenia:

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu

.................................... (rodzaj klęski) dla ..........................