Testy sprawności syren alarmowych

 

Jednym z przedsięwzięć obrony cywilnej jest wykorzystywanie systemów alarmowych, które mają ostrzegać ludność przed grożącym jej niebezpieczeństwem.

 

Urząd Gminy Godów informuje, że w każdy pierwszy piątek miesiąca przeprowadzane będą ćwiczebne testy sprawności syren alarmowych OSP, wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności. Testem objęte będą wszystkie syreny alarmowe jednostek OSP z Gminy Godów. W ramach treningów emitowane będą sygnały właściwe dla Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego.

 

Testy będą się odbywać w dni robocze, w każdy pierwszy piątek miesiąca, o godz. 12 00.

 

Jeżeli na dany dzień zostanie wyznaczony test syren szczebla nadrzędnego (testy powiatowe, wojewódzkie lub ogólnokrajowe), test szczebla nadrzędnego będzie miał pierwszeństwo.