Sposoby zabezpieczenia żywności, wody, płodów rolnych

 

Zabezpieczenie żywności

 

Gwarancją zabezpieczenia żywności jest zastosowanie właściwych, szczelnych opakowań.

 

Opakowania ochronne mogą być następujące:

 

1. pyłoszczelne z materiałów twardych:

  • puszki metalowe hermetyczne, które można szybko zmyć lub odkazić,
  • pojemniki szklane ? słoje i butelki nie przepuszczające pary wodnej i gazu, umożliwiające przeprowadzenie ich sterylizacji,
  • pojemniki drewniane, skrzynki wyłożone pergaminem lub kilkoma warstwami papieru pakowego,
  • beczki drewniane,
  • hermetyczne beczki metalowe i z tworzyw  sztucznych, zabezpieczające w należyty sposób żywność przed działaniem środków promieniotwórczych, chemicznych i biologicznych.

 

2. pyłoszczelne z tworzyw miękkich ? hermetyczne opakowania (worki, torby itp.) z folii powlekanych,  metalowych, tworzyw plastycznych i innych,

 

3. pyłoszczelne papierowe, wielowarstwowe z wkładką parafinową lub z tworzyw sztucznych. Jeśli są umieszczone w  pojemnikach zbiorczych, to w zasadzie spełniają swoje zadanie.

 

W warunkach domowych bardzo dobrym  opakowaniem zbiorczym jest lodówka. Hermetyczność lodówki można zwiększyć za pomocą dodatkowych zasłon z folii lub ceraty na każdej półce. Można też do tego celu przystosować szafkę, kredens itp. lub szczelną piwnicę.

 

Wyjątkowo trwałego i hermetycznego opakowania wymagają takie produkty jak: sól, cukier, kasza, mąka, przetwory owocowe, produkty płynne, miękkie itp., gdyż w razie skażenia nie ma możliwości ich odkażenia.

 

Zabezpieczenie płodów rolnych

 

Nie zebrane uprawy polowe w zasadzie będą pozostawione samoczynnemu odkażaniu. Skutki skażeń łagodzone będą odpowiednimi przedsięwzięciami agrotechnicznymi.

 

W uprawach warzywnych należy wykorzystać do ochrony roślin tunele i przykrycia foliowe.

 

Główny wysiłek należy skierować na ochronę przed skażeniami płodów rolnych i pasz już zebranych.

 

Ziarno i pasze należy z zasady przechowywać w zamkniętych i uszczelnionych pomieszczeniach. Na okres opadania pyłu promieniotwórczego zamyka się też wentylację. Zboża i siano w stogach i stertach powinny być przykryte np. słomą nie przeznaczoną na paszę, wikliną, brezentem, folią. Wokół stogów wykopuje się rowki odpływowe. Rośliny okopowe oraz niektóre warzywa przechowuje się w kopcach przykrytych warstwą słomy i suchej ziemi (podobnie jak na okres zimowy). Najlepiej jednak przechowywać je w piwnicach.

 

Zabezpieczenie wody

 

Sieć wodociągową zabezpieczać się będzie przez odcięcie poboru wody na okres niebezpiecznego skażenia w miejscu jej czerpania. Ponowny jej pobór nastąpi po ustąpieniu niebezpiecznego skażenia.W związku z powyższym należy:

  • przygotować indywidualne zapasy wody nie skażonej, zdatnej do picia,
  • zabezpieczyć indywidualne studnie domowe.

 

Wodę do celów konsumpcyjnych należy przechowywać w szczelnie zamkniętych szklanych, metalowych lub plastikowych pojemnikach.