Zbiorowe środki ochrony

 

Zbiorowe środki ochrony to budowle ochronne:

 

  • schrony,
  • ukrycia,
  • szczeliny przeciwlotnicze.

 

Schron dla ludności cywilnej to zakryty obiekt, przeznaczony zasadniczo do ochrony ludzi i sprzętu technicznego przed środkami rażenia nieprzyjaciela. Schrony są odpowiednio wyposażone i chronią ludność przed bezpośrednim działaniem bomb, promieniowaniem, skażeniem chemicznym, pożarami. Każdy schron powinien być wyposażony w zapasowe wejścia i wyjścia z gazoszczelnymi i ognioodpornymi drzwiami hermetycznymi. Schrony powinny zawierać: sanitariaty, kanalizacje, punkty medyczne, umywalnie, oświetlenie, ogrzewanie, zapasy żywności i wody, własne źródło zasilania, sprzęt ratunkowy, środki łączności, radio na baterie, termosy, gaśnice, kilofy, łopaty, łomy. Urządzenia filtrowentylacyjne oczyszczają skażone powietrze z zewnątrz, usuwają powietrze zużyte prze osoby przebywające w obiekcie i wytwarzają odpowiednie nadciśnienie w systemie wentylacyjnym, aby do wnętrza budowli nie przeniknęło skażone powietrze. Schrony wykonuje się w czasie pokoju, podczas realizacji nowych inwestycji.

 

Ukrycia służą krótkotrwałej ochronie ludności, są to głównie piwnice i podpiwniczenia. Ukrycia zlokalizowane są najczęściej pod budynkami mieszkalnymi, użyteczności publicznej, w zakładach pracy. Ukrycia mają służyć do krótkotrwałej ochrony ludności przed środkami konwencjonalnymi, pyłem promieniotwórczym, BST i TSP. Wentylację stanowią urządzenia takie jak w schronie. Ukrycia wyposaża się w ławki, zapas żywności i wody do picia, sprzęt gaśniczy i do odgruzowania, apteczkę, latarki. Ukrycia wykonuje się zarówno w czasie pokoju, zagrożenia jak i wojny. Wyróżnia się ukrycia typu I zabezpieczające przed czynnikami wybuchu jądrowego i typu II zabezpieczające przed opadem promieniotwórczym.

 

Szczeliny przeciwlotnicze chronią przed falą uderzeniową broni jądrowej, promieniowaniem cieplnym i przenikliwym oraz siłą rażenia broni konwencjonalnej. Stawia się je w bliskiej odległości od budynków mieszkalnych. Ludność w szczelinach przeciwlotniczych musi posiadać środki ochrony dróg oddechowych i skóry. Szczeliny wykonuje się na polecenie władz w sytuacji zagrożenia.

 

Na terenie Gminy Godów typowe budowle ochronne nie występują, dlatego też w razie zagrożenia należy wykorzystywać piwnice i inne pomieszczenia podziemne, odpowiednio wcześniej je przygotowując.

 

Zasady zachowania się w zbiorowych środkach ochrony ludności

 

Osoby przebywające w budowlach ochronnych mają obowiązek bezwzględnego podporządkowania się służbom schronowym. Schrony można opuścić tylko po odwołaniu alarmu, na jednoznaczne polecenie tych służb.

 

Każdy znajdujący się w schronie powinien posiadać dokument tożsamości, a także w miarę możliwości leki, środki opatrunkowe, środki ochrony dróg oddechowych i skóry, zapas żywności i wody i inne najpotrzebniejsze rzeczy.

 

Do budowli ochronnych nie wolno zabierać substancji żrących, łatwopalnych, cuchnących i o drażniącym zapachu, a także ostrych i niebezpiecznych przedmiotów, które mogłyby stanowić zagrożenie dla innych ludzi.

 

W schronie zabronione jest palenie papierosów, bieganie, wykonywanie czynności powodujących nadmierne zużycie tlenu, używanie otwartego ognia.