Ostrzeżenia

NAJNOWSZE OSTRZEŻENIA

 

Istotnym zadaniem samorządu terytorialnego jest realizacja działań mających na celu skuteczne ostrzeganie ludności o występujących zagrożeniach i niebezpieczeństwach. Zadanie to jest szczególnie ważne w obecnej sytuacji występowania gwałtownych zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych, ale dotyczy także zagrożeń innego rodzaju. Dlatego bardzo istotne jest publikowanie ostrzeżeń i komunikatów wydawanych przez specjalistyczne podmioty i służby. W module udostępniono bezpośrednie linki do ostrzeżeń i raportów WCZK, ostrzeżeń hydrologicznych, meteorologicznych i burzowych.

 

Moduł zawiera także podstawowe zasady przekazywania informacji o zauważonych niebezpieczeństwach i zagrożeniach przez mieszkańców gminy do urzędu lub do innych podmiotów takich jak Policja, Straż Pożarna czy Pogotowie Ratunkowe. W module przedstawiono wykaz podstawowych telefonów alarmowych.