Ostrzeżenia hydrologiczne

 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) ? Państwowy Instytut Badawczy to instytucja, której powierzono m.in. pełnienie służby meteorologicznej i hydrologicznej na terytorium Polski. IMGW podlega Ministrowi Środowiska RP.

 

IMGW prowadzi systematyczne pomiary i obserwacje hydrologiczne. Zbiera, przechowuje, przetwarza i udostępnia krajowe i zagraniczne materiały pomiarowe i obserwacyjne. Opracowuje i rozpowszechnia prognozy i ostrzeżenia dla osłony ludności oraz gospodarki narodowej. Prognozuje jakość zasobów wodnych. Opracowuje ocenę stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli piętrzących. Zbieranie i przetwarzanie informacji dla władz publicznych i właścicieli wód przeprowadzane są według procedur standardowych określonych w rozporządzeniu.

 

ostrzeżenia hydrologiczne publikowane przez IMGW

 

Ostrzeżenia hydrologiczne publikowane są również przez serwis pogodynka.pl. Dostępne są one tutaj