Ostrzeżenia Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

 

Jednym z zadań Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego jest monitorowanie i zbieranie informacji  o sytuacji i zagrożeniach w województwie śląskim. WCZK na bieżąco monitoruje także stan rzek oraz poziom zagrożenia powodziowego. Wyniki monitoringu prezentowane są w postaci codziennego raportu zawierającego dane statystyczne nt. działań Policji i Państwowej Straży Pożarnej, działań w poszczególnych rodzajach zagrożeń oraz publikacji ostrzeżeń.

 

Ostrzeżenia i raporty Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego dostępne tutaj