Powietrze

zanieczysz.powietrza

Światowa Organizacja Zdrowia definiuje powietrze zanieczyszczone jako takie, którego skład chemiczny może ujemnie wpłynąć na zdrowie człowieka, roślin i zwierząt, a także na inne elementy środowiska.

 

Zanieczyszczenia powietrza są głównymi przyczynami globalnych zagrożeń środowiska. Najczęściej i najbardziej powietrze zanieczyszczają dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz pyły.

 

Zanieczyszczenia powietrza są wchłaniane przez ludzi głównie w trakcie oddychania. Przyczyniają się do powstawania różnych schorzeń, w tym układu oddechowego, alergii itd. Zanieczyszczenia powietrza powodują także korozje metali i materiałów budowlanych. Działają niekorzystnie na świat roślinny, zaburzając procesy fotosyntezy, transpiracji i oddychania. Wtórnie skażają wody i gleby. W skali globalnej mają wpływ na zmiany klimatyczne. Dlatego istotny jest monitoring jakości powietrza.

 

Prognoza wskaźnika jakości powietrza województwa śląskiego

 

śląski monitoring powietrza