wykaz telefonów alarmowych

nr telefonu

Podmiot

Instytucje zewnętrzne

999

Pogotowie

998

Straż Pożarna

997

Policja

992

Pogotowie Gazowe

991

Pogotowie Energetyczne

112

Ogólny numer alarmowy z telefonu komórkowego

Telefony gminne

512 288 208

Wójt Mariusz Adamczyk

502 265 574

Zastępca Wójta Tomasz Kasperuk

669 289 104

Pracownik właściwy ds. Zarządzania Kryzysowego

32 476 50 65

32 476 50 66

32 476 51 00

telefony służbowe czynne w godzinach pracy urzędu

Uwaga. Pod nr 112 można dzwonić bez podawania numeru kierunkowego. Rozmowa zostanie przekierowana przez operatora do odpowiedniej służby ratunkowej. Jednakże w  sytuacjach wyjątkowo poważnych najlepiej wybierać bezpośrednio numer odpowiedniej jednostki ratowniczej (997, 998, 999), ponieważ ogólny numer 112 może działać niepoprawnie w niektórych regionach.