Podmioty

 

Moduł zawiera podstawowe dane informacyjne i kontaktowe podmiotów zewnętrznych zajmujących się zapewnieniem ochrony ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej oraz organizowaniem i niesieniem pomocy i ratunku.

 

W sytuacji wystąpienia określonych zagrożeń mieszkańcy Gminy Godów mogą bezpośrednio zwracać się o udzielenie pomocy do przedmiotowych instytucji.