Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godowie działa na podstawie Uchwały Nr XII/48/90 Gminnej Rady Narodowej w Godowie z dnia 28 lutego 1990 r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Podstawowym celem GOPS jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

 

Ośrodek w swoim działaniu realizuje zadania własne gminy i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Ośrodek wykonuje również zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

 

Strona internetowa BIP GOPS w Godowie