Policja

 

Policja to umundurowana i uzbrojona formacja przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do jej głównych zadań należy pilnowanie przestrzegania prawa i ściganie przestępców, jak również zapewnienie ochrony i pomocy w sytuacjach kryzysowych zarówno wobec ludzi jak i mienia.

 

Nadzór nad bezpieczeństwem mieszkańców Gminy Godów sprawuje Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim.

 

KPP w Wodzisławiu Śląskim zasięgiem działania obejmuje teren całego powiatu wodzisławskiego.

 

Bezpośrednio nadzorującym jest Komisariat Policji w Gorzycach z siedzibą w Rogowie.