Straż Miejska

 

 

Straż miejska to umundurowana formacja tworzona przez radę miasta, mająca na celu ochronę porządku publicznego na terenie miasta (gminy). Podstawą działania straży jest ustawa o strażach gminnych.

 

W dniu 27.02.2009 r. zawarto porozumienie pomiędzy miastem Wodzisław Śląski, a Gminą Godów, o utworzeniu wspólnej straży miejskiej.

 

Do głównych zadań strażników należą min:

 

  1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
  2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
  3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
  4. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
  5. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych.

 

 

Szczegółowe informacje nt. Straży Miejskiej Wodzisławia Śl. znajdziesz tutaj