Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim to firma, której działalność obejmuje:

 

 

  • dostawę wody mieszkańcom,
  • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
  • wykonywanie przyłączy wodociągowych oraz prace remontowe w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
  • prace projektowe oraz wydawanie warunków przyłączenia,
  • wywóz i utylizacja nieczystości płynnych z osadników bezodpływowych.

 

Szczegółowe informacje na temat PWIK znajdziesz tutaj