Stany wód

 

Dla ludności zamieszkałej na terenach zalewowych lub na obszarach potencjalnego zagrożenia powodziowego, niezmierne ważna jest znajomość bieżących stanów wód i szybkości ich wzrastania w najbliższych rzekach, które mogą stworzyć poważne ryzyko powodzi.

 

Istnieje kilka serwisów internetowych, poświęconych temu zjawisku:

 

Zlewnia Górnej Odry (pogodynka.pl)

Povodi Odry (czeski serwis)