Dla kierowców

 

Podróżując samochodem z rodziną czy będąc w trasie służbowej, w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa sobie i bliskim, ważna jest znajomość aktualnej aury na drogach, aktualnych i prognozowanych warunków drogowych oraz utrudnień w ruchu. Najważniejsze serwisy dla kierowców dostępne są poniżej:

 

Serwis GDDKiA

 

Interaktywna mapa utrudnień w ruchu

 

Serwis twojapogoda.pl

Powietrze

zanieczysz.powietrza

Światowa Organizacja Zdrowia definiuje powietrze zanieczyszczone jako takie, którego skład chemiczny może ujemnie wpłynąć na zdrowie człowieka, roślin i zwierząt, a także na inne elementy środowiska.

 

Zanieczyszczenia powietrza są głównymi przyczynami globalnych zagrożeń środowiska. Najczęściej i najbardziej powietrze zanieczyszczają dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz pyły.

 

Zanieczyszczenia powietrza są wchłaniane przez ludzi głównie w trakcie oddychania. Przyczyniają się do powstawania różnych schorzeń, w tym układu oddechowego, alergii itd. Zanieczyszczenia powietrza powodują także korozje metali i materiałów budowlanych. Działają niekorzystnie na świat roślinny, zaburzając procesy fotosyntezy, transpiracji i oddychania. Wtórnie skażają wody i gleby. W skali globalnej mają wpływ na zmiany klimatyczne. Dlatego istotny jest monitoring jakości powietrza.

 

Prognoza wskaźnika jakości powietrza województwa śląskiego

 

śląski monitoring powietrza

 

Stany wód

 

Dla ludności zamieszkałej na terenach zalewowych lub na obszarach potencjalnego zagrożenia powodziowego, niezmierne ważna jest znajomość bieżących stanów wód i szybkości ich wzrastania w najbliższych rzekach, które mogą stworzyć poważne ryzyko powodzi.

 

Istnieje kilka serwisów internetowych, poświęconych temu zjawisku:

 

Zlewnia Górnej Odry (pogodynka.pl)

Povodi Odry (czeski serwis)

Pogoda

 

Pogodę można zdefiniować jako stan atmosfery w określonym miejscu i w określonym momencie (czasie). Pogodą określają bieżące warunki meteorologiczne na danym obszarze. Z kolei prognoza pogody to przewidywanie czasowych i przestrzennych zmian stanu atmosfery.

 

 

Stan pogody określają min. takie składniki jak:

 

  1. temperatura powietrza,
  2. ciśnienie atmosferyczne,
  3. wilgotność,
  4. prędkość i kierunek wiatru,
  5. zachmurzenie i rodzaj chmur,
  6. opady atmosferyczne
  7. itp.

 

 

Obecnie istnieje wiele serwisów internetowych poświęconych prognozie pogody:

 

 

Pogoda w Europie (pogodynka.pl)

 

Pogoda w Polsce (pogodynka.pl)

 

Pogoda lokalna (twojapogoda.pl)

Ostrzeżenia burzowe

 

Jednym z nowocześniejszych rozwiązań jest obserwacja i prognozowanie wyładowań atmosferycznych przy wykorzystaniu detektorów burzy. Różne lokalizacje detektorów zapewniają praktycznie pokrycie całego terytorium Polski i Europy monitoringiem burzowym o dość dużej dokładności. Dzięki tej zaawansowanej technologii można śledzić rozwój komórki burzowej wraz z oceną jej bieżącego położenia, intensywności i kierunku przemieszczania. Mapy generowane przez urządzenia można wykorzystać do bieżącej ochrony wybranego obszaru, a dane z detektorów często okazują się cenną informacją dla organizatorów imprez masowych, turystów, leśników, strażaków itd.

 

Strona na temat zagrożeń pogodowych Burze.dziś.net. dostępna tutaj

Radary serwisu Pogodynka.pl dostępne tutaj

Detektor burzy w Goczałkowicach firmy ECOCLIMA dostępny tutaj

 

Firma ECOCLIMA udostępniła również bezpłatną aplikację dla mieszkańców oraz służb kryzysowych, działającą pod systemem operacyjnym Android ? dla telefonów komórkowych oraz tabletów, obsługującą detektor burzowy w rejonie Gminy Godów. Firma zachęca, aby wszyscy mieszkańcy oraz osoby zainteresowane mogły bezpłatnie pobrać aplikację ?Lokalizator Burz ? StormTEC?.

 

Uwaga: pobieranie może odbyć się jedynie przez urządzenie mobilne z Androidem.

 

 

 

 

 

Podkategorie

  • Zadania

    Oprócz zadań z zakresu Powszechnej Samoobrony Ludności i Obrony Cywilnej, pracownicy biura realizują zadania wiązane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem oraz obronnością.