Zagrożenia komunikacyjne

 

Wypadki komunikacyjne (drogowe) to zdarzenia w ruchu lądowym, w których uczestniczą pojazdy  oraz są ranni lub zabici. Gdy nie ma ofiar w ludziach, a straty są tylko materialne, mamy do czynienia z kolizją. Najczęstsze przyczyny wypadków drogowych to nadmierna prędkość, nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego (gł. pierwszeństwa przejazdu), zły stan jezdni i dróg, alkohol oraz brawura. Na terenie gminy wzrost poziomu tego zagrożenia stymulowany będzie zarówno rozwojem cywilizacyjnym jak i rozbudową sieci infrastruktury drogowej ? przez teren Gminy Godów przebiega autostrada A-1. Odcinek jej poprowadzi przez sołectwa Łaziska, Podbucze, Krostoszowice i Skrzyszów. Łączna jego długość wynosi około 6 km.

Dla kierowców

 

Podróżując samochodem z rodziną czy będąc w trasie służbowej, w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa sobie i bliskim, ważna jest znajomość aktualnej aury na drogach, aktualnych i prognozowanych warunków drogowych oraz utrudnień w ruchu. Najważniejsze serwisy dla kierowców dostępne są poniżej:

 

Serwis GDDKiA

 

Interaktywna mapa utrudnień w ruchu

 

Serwis twojapogoda.pl

Powietrze

zanieczysz.powietrza

Światowa Organizacja Zdrowia definiuje powietrze zanieczyszczone jako takie, którego skład chemiczny może ujemnie wpłynąć na zdrowie człowieka, roślin i zwierząt, a także na inne elementy środowiska.

 

Zanieczyszczenia powietrza są głównymi przyczynami globalnych zagrożeń środowiska. Najczęściej i najbardziej powietrze zanieczyszczają dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz pyły.

 

Zanieczyszczenia powietrza są wchłaniane przez ludzi głównie w trakcie oddychania. Przyczyniają się do powstawania różnych schorzeń, w tym układu oddechowego, alergii itd. Zanieczyszczenia powietrza powodują także korozje metali i materiałów budowlanych. Działają niekorzystnie na świat roślinny, zaburzając procesy fotosyntezy, transpiracji i oddychania. Wtórnie skażają wody i gleby. W skali globalnej mają wpływ na zmiany klimatyczne. Dlatego istotny jest monitoring jakości powietrza.

 

Prognoza wskaźnika jakości powietrza województwa śląskiego

 

śląski monitoring powietrza

 

Stany wód

 

Dla ludności zamieszkałej na terenach zalewowych lub na obszarach potencjalnego zagrożenia powodziowego, niezmierne ważna jest znajomość bieżących stanów wód i szybkości ich wzrastania w najbliższych rzekach, które mogą stworzyć poważne ryzyko powodzi.

 

Istnieje kilka serwisów internetowych, poświęconych temu zjawisku:

 

Zlewnia Górnej Odry (pogodynka.pl)

Povodi Odry (czeski serwis)

Pogoda

 

Pogodę można zdefiniować jako stan atmosfery w określonym miejscu i w określonym momencie (czasie). Pogodą określają bieżące warunki meteorologiczne na danym obszarze. Z kolei prognoza pogody to przewidywanie czasowych i przestrzennych zmian stanu atmosfery.

 

 

Stan pogody określają min. takie składniki jak:

 

  1. temperatura powietrza,
  2. ciśnienie atmosferyczne,
  3. wilgotność,
  4. prędkość i kierunek wiatru,
  5. zachmurzenie i rodzaj chmur,
  6. opady atmosferyczne
  7. itp.

 

 

Obecnie istnieje wiele serwisów internetowych poświęconych prognozie pogody:

 

 

Pogoda w Europie (pogodynka.pl)

 

Pogoda w Polsce (pogodynka.pl)

 

Pogoda lokalna (twojapogoda.pl)

Podkategorie

  • Zadania

    Oprócz zadań z zakresu Powszechnej Samoobrony Ludności i Obrony Cywilnej, pracownicy biura realizują zadania wiązane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem oraz obronnością.