Ostrzeżenia burzowe

 

Jednym z nowocześniejszych rozwiązań jest obserwacja i prognozowanie wyładowań atmosferycznych przy wykorzystaniu detektorów burzy. Różne lokalizacje detektorów zapewniają praktycznie pokrycie całego terytorium Polski i Europy monitoringiem burzowym o dość dużej dokładności. Dzięki tej zaawansowanej technologii można śledzić rozwój komórki burzowej wraz z oceną jej bieżącego położenia, intensywności i kierunku przemieszczania. Mapy generowane przez urządzenia można wykorzystać do bieżącej ochrony wybranego obszaru, a dane z detektorów często okazują się cenną informacją dla organizatorów imprez masowych, turystów, leśników, strażaków itd.

 

Strona na temat zagrożeń pogodowych Burze.dziś.net. dostępna tutaj

Radary serwisu Pogodynka.pl dostępne tutaj

Detektor burzy w Goczałkowicach firmy ECOCLIMA dostępny tutaj

 

Firma ECOCLIMA udostępniła również bezpłatną aplikację dla mieszkańców oraz służb kryzysowych, działającą pod systemem operacyjnym Android ? dla telefonów komórkowych oraz tabletów, obsługującą detektor burzowy w rejonie Gminy Godów. Firma zachęca, aby wszyscy mieszkańcy oraz osoby zainteresowane mogły bezpłatnie pobrać aplikację ?Lokalizator Burz ? StormTEC?.

 

Uwaga: pobieranie może odbyć się jedynie przez urządzenie mobilne z Androidem.

 

 

 

 

 

Szacowanie strat i dofinansowanie

 

Ważnym zadaniem samorządu terytorialnego jest walka ze skutkami określonej sytuacji kryzysowej poprzez likwidację powstałych uszkodzeń i strat, odbudowę zniszczeń i pozyskanie (w miarę możliwości) dofinansowania na realizację tych działań.

 

Ogólne zasady i procedury ustalania szkód i szacowania strat spowodowanych klęskami żywiołowymi oraz ubiegania się o dofinansowanie zadań własnych jednostek sam. terytorialnego w dziedzinie remontów lub odbudowy uszkodzonych i zniszczonych obiektów budowlanych dostępne są na stronie serwisu informacyjnego ?Obrona Cywilna Kraju?.

 

Bezpośredni link do strony znajduje się tutaj

 

Ostrzeżenia Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

 

Jednym z zadań Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego jest monitorowanie i zbieranie informacji  o sytuacji i zagrożeniach w województwie śląskim. WCZK na bieżąco monitoruje także stan rzek oraz poziom zagrożenia powodziowego. Wyniki monitoringu prezentowane są w postaci codziennego raportu zawierającego dane statystyczne nt. działań Policji i Państwowej Straży Pożarnej, działań w poszczególnych rodzajach zagrożeń oraz publikacji ostrzeżeń.

 

Ostrzeżenia i raporty Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego dostępne tutaj

 

Ostrzeżenia meteorologiczne

 

IMGW prowadzi również systematyczne pomiary i obserwacje meteorologiczne. Zbiera, przechowuje, przetwarza i udostępnia krajowe i zagraniczne materiały pomiarowe i obserwacyjne. Opracowuje i rozpowszechnia prognozy i ostrzeżenia dla osłony ludności oraz gospodarki narodowej.

 

Ostrzeżenia meteorologiczne publikowane przez IMGW

 

Ostrzeżenia meteorologiczne publikowane są również przez serwis pogodynka.pl. Dostępne są one tutaj

Ostrzeżenia hydrologiczne

 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) ? Państwowy Instytut Badawczy to instytucja, której powierzono m.in. pełnienie służby meteorologicznej i hydrologicznej na terytorium Polski. IMGW podlega Ministrowi Środowiska RP.

 

IMGW prowadzi systematyczne pomiary i obserwacje hydrologiczne. Zbiera, przechowuje, przetwarza i udostępnia krajowe i zagraniczne materiały pomiarowe i obserwacyjne. Opracowuje i rozpowszechnia prognozy i ostrzeżenia dla osłony ludności oraz gospodarki narodowej. Prognozuje jakość zasobów wodnych. Opracowuje ocenę stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli piętrzących. Zbieranie i przetwarzanie informacji dla władz publicznych i właścicieli wód przeprowadzane są według procedur standardowych określonych w rozporządzeniu.

 

ostrzeżenia hydrologiczne publikowane przez IMGW

 

Ostrzeżenia hydrologiczne publikowane są również przez serwis pogodynka.pl. Dostępne są one tutaj

Podkategorie

  • Zadania

    Oprócz zadań z zakresu Powszechnej Samoobrony Ludności i Obrony Cywilnej, pracownicy biura realizują zadania wiązane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem oraz obronnością.